Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19. 4 'Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji', 
działanie 19 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER' 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacje o projekcie EPOCA

Projekt współpracy międzynarodowej "Ochrona środowiska: naszą wspólną aspiracją - EPOCA"  realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 " Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" .
Celem projektu współpracy EPOCA jest zwiększenie świadomości mieszkańców na obszarach partnerskich, w zakresie  ochrony środowiska, znaczenia dziedzictwa przyrodniczego i ekoturystyki, poprzez organizowanie wydarzeń informacyjnych, edukacyjnych, działania w zakresie ekologizacji, wymianę doświadczeń i działania promujące lokalną turystykę.


Akronim EPOCA pochodzi od angielskiego tytułu operacji  "Environmental protection - our common aspiration" .
Partnerzy polscy  LGD Morawskie Wrota  i LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej  zakładają realizację wspólnych zadań do których należą:
  • Promocja projektu
  •  Sesje informacyjne promujące zagadnienia ochrony środowiska, zmian klimatycznych, lokalnych zasobów przyrodniczych: w formie warsztatów, prelekcji, wystaw i spotkań informacyjnych dla mieszkańców, w tym młodzieży z uwzględnieniem zagadnień najbardziej istotnych dla danej LGD, z udziałem lokalnych stowarzyszeń, szkół i instytucji.
  • Konkurs na film promujący postawy proekologiczne (film na Youtube) dla młodzieży.
  • Wyjazdy studyjne: jedno z najważniejszych zadań mające na celu wymianę doświadczeń i poznanie dobrych praktyk z terytoriów partnerskich LGD.                      
  • Opracowanieaplikacji na telefony komórkowe z uwzględnieniem lokalnych obiektów dziedzictwa przyrodniczego.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19. 4 'Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji', 
działanie 19 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER' 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się