Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19. 4 'Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji', 
działanie 19 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER' 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dla Beneficjenta

W tej zakładce udostępniamy dla  Państwa potrzebne pliki oraz informacje.
W ramach spełnienia obowiązków wynikających z Wytycznych MRiRW nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, publikujemy ankietę monitorującą realizację operacji dla każdego z naszych Beneficjentów.
W ramach spełnienia obowiązków wynikających z Wytycznych MRiRW nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, publikujemy ankietę monitorującą realizację operacji dla każdego z naszych Beneficjentów.
Spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z Ksiegą wizualizacji znaku PROW 2014-2020
Beneficjenci zgodnie z umową o przyznaniu pomocy mają obowiązek informowania o przyznanej dotacji podczas realizacji operacji na stronie internetowej Beneficjenta lub w jego siedzibie.Obowiązek ten wymaga udokumentowania i jest rozliczany na etapie weryfikacji wniosku o płatność. W związku z powyższym, aby ułatwić Państwu wywiązanie się z tego obowiązku przygotowaliśmy wzór takiej informacji.
Sprawozdanie z realizacji operacji dla Beneficjentów LGD ZSNM
Beneficjenci LGD po zakończonej operacji zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy, zobowiązani są na wezwanie LGD do składania sprawozdania z realizacji operacji. Sprawozdanie jest wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzeniem monitoringu i ewaluacji LSR.
Udostępniamy Państwu prostu wzór pisma dotyczący zwrócenia się do Rady LGD o wydanie opinii na temat możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznaniu pomocy.
Loga
Prezentacje

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19. 4 'Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji', 
działanie 19 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER' 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się