Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19. 4 'Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji', 
działanie 19 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER' 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1/2017

 
 
1
 
2
 
 
 
2017-04-12
W dniu 06.04.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "ZSNM", podczas którego dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach naboru nr 1/2017 na przedsięwzięcie 1.2.1. "Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej".
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12 umowy ramowej, LGD podaje do publicznej wiadomości następujące dokumenty.......
2017-03-28
Stowarzyszenie LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” informuje, że dnia 20 marca upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji w zakresie zgodnym z §2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.......
2017-02-22
W dniu 20 lutego 2017 roku odbyło się szkolenie dla Członków Rady dotyczące zasad wyboru i oceny operacji w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 "Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej". Radni Stowarzyszenia LGD "ZSNM" uzyskali wiedzę na temat warunków wsparcia oraz sposobu wyboru i oceny wniosków o przyznanie pomocy, które wpłyną w ramach naboru numer 1/2017. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach realizacji Planu Szkoleń oraz Planu Komunikacji.
2017-02-22
Dnia 16 lutego 2017 roku w budynku Urzędu Gminy w Czerwonce odbyło się szkolenie z zasad ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 "Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej". Przedsięwzięcie to dotyczy zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promowania produktów bądź usług lokalnych. Uczestnicy pozyskali wiedzę na temat warunków udzielenia wsparcia, procedury wyboru i oceny operacji, a także lokalnych kryteriów wyboru.
2017-02-13
Stowarzyszenie LGD "ZSNM" informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór dotyczy przedsięwzięcia 1.2.1 "Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej" w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych........
2017-02-07
Zapraszamy do zgłaszania udziału w spotkaniu informacyjnym na temat zasad ubiegania się o przyznanie pomocy w związku z naborem wniosków I/2017 w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 "Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej".
Spotkanie planowane jest na dzień 16 lutego br. w Urzędzie Gminy w Czerwonce w godzinach od 11.00 -14.00.
Udział w spotkaniu prosimy potwierdzać telefonicznie pod numerem 29 761 60 78 lub mailowo na adres: biuro@lgdzielonyszlak.pl.........
 
 
1
 
2
 
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19. 4 'Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji', 
działanie 19 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER' 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się