Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19. 4 'Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji', 
działanie 19 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER' 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1/2022

2022-05-09
W dniu 6 maja 2022 r. odbyło się III/2022 Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "ZSNM", podczas którego dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach naboru nr 1/2022 na przedsięwzięcie 1.2.1 "Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej" w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12 umowy ramowej, LGD podaje do publicznej wiadomości następujące dokumenty:
Zaproszenie na posiedzenie Rady III/2022
2022-04-28
Na podstawie § 24 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” oraz § 6 i § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD„Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” Przewodniczący Rady zwołuje III/2022  Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” na dzień 6 maja 2022 r. o godzinie 10.30 00  w sali konferencyjnej Biura LGD w Czerwonce.
2022-03-07
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Nabór dotyczy przedsięwzięcia 1.2.1 "Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej" w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Wzory dokumentów takich jak wniosek o przyznanie pomocy oraz instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy znajdują się w zakładce FORMULARZE DO POBRANIA.
Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Wnioskodawców!
2022-03-02
W ramach planowanego naboru wniosków nr 1/2022 dotyczącego przedsięwzięcia 1.2.1. "Zakorzenieni w Nizinie Mazowieckiej" zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym on line na temat zasad ubiegania się o przyznanie pomocy w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na Wdrażanie Operacji w Ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność"  w dniu 7 marca 2022 roku, od godz. 10:00 -12.00 za pomocą platformy TEAMS.
link do rejestracji poniżej :

https://forms.gle/pAoqrSvv8Gg11kNk6

Zapraszamy!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19. 4 'Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji', 
działanie 19 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER' 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się