Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19. 4 'Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji', 
działanie 19 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER' 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

AKTUALNOŚCI

2020-02-07
Zaproszenie do programu LOWE - wsparcie dla szkół
Szanowni Państwo,
proszę Państwa o pomoc w dotarciu do szkół oraz ich organów prowadzących.
 
Pod koniec stycznia 2020 ruszył konkurs na wsparcie LOWE (Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji), które będą tworzone przy szkołach i prowadziły działania adresowane do osób dorosłych, skierowane na rozwój ich kompetencji. 

Brzmi to dość ogólnie, ale dzięki temu można zaplanować w projekcie wiele różnorodnych działań, np. skierowanych do seniorów, do rodziców uczniów ze szkoły oraz do pozostałych mieszkańców gminy. Ważne, żeby odbiorcami LOWE były różnorodne grupy i środowiska, nie tylko jedna np. rodzice. W projekcie jest przyjęty wskaźnik dla każdego LOWE - 200 uczestników działań LOWE (oznacza to że 200 osób musi wziąć udział w choć 1 działaniu: szkoleniu, cyklu zajęć).

W konkursie, w którym nasze stowarzyszenie (Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA) jest partnerem, zaś liderem - Ogólnopolski Operator Oświaty z Poznania, wyłonionych zostanie 20 LOWE i każdy z nich może uzyskać dotację w wysokości do 250.000 zł na roczne działania na rzecz podnoszenia kompetencji osób dorosłych.

Wnioski można składać do 5 marca 2020. Sam wniosek jest dość prosty, ale wymaga przygotowania wstępnej diagnozy (pokazującej potrzeby różnych grup w społeczności wokół szkoły), opisania potencjału środowiska i potencjału szkoły oraz oferty działań dla dorosłych (wynikającej z potrzeb wcześniej opisanych). 
Uwaga! Wniosek składa organ prowadzący i może on dotyczyć tylko 1 szkoły w danej gminie.

W załączeniu przesyłam broszurę informacyjną o projekcie oraz opis modelu LOWE, który przygotowany został przez MEN. Polecam tę lekturę - choć jest obszerna, to wyczerpuje opis możliwych działań LOWE, jego struktury, współpracy z otoczeniem, sposobów prowadzenia diagnozy itp. Jest to bardzo cenny materiał.

Zachęcam też do kontaktu, zarówno do mnie, jak i bezpośrednio do Ogólnopolskiego Operatora Oświaty (dane w broszurze) - jeżeli mają Państwo pytania, proszę nie wahać się i kontaktować telefonicznie lub e-mailowo.

Z wyrazami szacunku
Iwona Olkowicz, ekspert ds. LOWE
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19. 4 'Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji', 
działanie 19 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER' 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się