Gminy członkowskie

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Przetłumacz stronę


Autor skórki

Nabór nr 2/2017

16 maja 2017 r.

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców

Zapraszamy do zgłaszania udziału w spotkaniu informacyjnym na temat zasad ubiegania się o przyznanie pomocy w związku z naborem wniosków 2/2017 w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 "Przedsiębiorczość mieszkańców źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej".
Spotkanie planowane jest na dzień 5 czerwca br. w budynku GOK w Czerwonce w godzinach od 9.30 -15.30.
Udział w spotkaniu prosimy potwierdzać telefonicznie pod numerem 29 761 60 78 lub mailowo na adres: biuro@lgdzielonyszlak.pl do dnia 2 czerwca br.
Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.2 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o naborze nr 2/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Nabór dotyczy przedsięwzięcia 3.1.1 "Przedsiębiorczość mieszkańców źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej" w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.
Szczegółowe informacje w ogłoszeniu.


  6 czerwca 2017 r.

  Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców przed naborem 2/2107

  5 czerwca br. odbyło się spotkanie informacyjne na temat zasad ubiegania się o przyznanie pomocy w związku z naborem wniosków 2/2017 w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 "Przedsiębiorczość mieszkańców źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej".
  Spotkanie zostało podzielone na część informacyjną i warsztatową, gdzie zainteresowane osoby miały możliwość szczegółowego zapoznania się z formularzami wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu.
  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie i zachęcamy do umawiania się na konsultacje indywidualne telefonicznie pod numerem 29 761 60 78

  28 czerwca 2017 r.

  Doradztwo indywidualne

  Informujemy, iż z uwagi na upływający termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 2/2017 - przedsięwzięcie 3.1.1 "Przedsiębiorczość mieszkańców źródłem rozwoju gospodarczego Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej", indywidualne konsultacje wniosku są możliwe do dnia 30 czerwca br. włącznie.
  W dniu 3 lipca br. (poniedziałek) Biuro nie udziela doradztwa w w/w zakresie.


  6 lipca 2017 r.

  Zakończono nabór 2/2017

  Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w ramach naboru 2/2017 na przedsięwzięcie 3.1.1 "Przedsiębiorczość mieszkańców źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej". W trakcie trwania naboru wpłynęło 24 wnioski na rozwój istniejących przedsiębiorstw.
  W chwili obecnej nasze Biuro pracuje intensywnie nad przygotowaniem wniosków do oceny przez Radę. Posiedzenie Rady podczas którego Radni dokonają oceny wniosków odbędzie się 18 lipca 2017 r. Wyniki oceny wniosków zostaną przekazane wnioskodawcom drogą pocztową, ponadto informacja ukaże się na stronie internetowej www.lgdzielonyszlak.pl.

  24 lipca 2017 r.

  III/2017 Posiedzenie Rady

  W dniu 18 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "ZSNM", podczas którego dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach naboru nr 2/2017 na przedsięwzięcie 3.1.1 "Przedsiębiorczość mieszkańców źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej".
  Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12 umowy ramowej, LGD podaje do publicznej wiadomości następujące dokumenty:
  Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze, LSR i PROW 2014-2020
  Lista operacji wybranych
  Protokół z Posiedzenia Rady nr III/2017 (18.07.2017 r.)