Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19. 4 'Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji', 
działanie 19 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER' 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

AKTUALNOŚCI

2020-02-28
Projekt pt. POWER-lepszy start!
Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 57 osób młodych (32 K, 25 M), w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych zgodnie z KC na terenie województwa mazowieckiego w wieku 15-29 lat, z następujących grup docelowych:
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
- tzw. ubodzy pracujący: osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych;
- imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) lub reemigranci;

Priorytetowo będą traktowane osoby:
 • niepełnosprawne (w tym osoby niewidome bądź niedowidzące);
 • kobiety;
 • zamieszkujące następujące miasta: Ostrołęka, Radom, Ostrów Mazowiecka, Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc;
 • opiekujące się dzieckiem/osobą zależną;
 • bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne);
 • posiadające status byłego UP projektu z zakresu włączania społecznego, realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

W ramach wsparcia oferujemy:

 • identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • poradnictwo zawodowe;
 • nabywanie, podwyższenie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji  niezbędnych na rynku pracy m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia;
 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki;
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy.
 
Okres realizacji projektu: 01.02.2020-31.01.2021

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu
ul. Konwiktorska 9/11, 00-216 Warszawa,
tel. 515 445 276 lub 665 187 616
e-mail: biuro@fundacjachallenge.org             
              kamila.orlinska@fundacjachallenge.org

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 19. 4 'Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji', 
działanie 19 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER' 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Copyright © 2019
projekt IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl
RODO
polityka coockies

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się