Gminy członkowskie

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Przetłumacz stronę


Autor skórki

Informacja o pracy Biura

· ewelina dnia marzec 22 2018
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 22-23 marca 2018 r. (czwartek - piątek) Biuro LGD będzie nieczynne z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie.
Za utrudnienia przepraszamy.

Posiedzenie Rady nr II/2018

· ewelina dnia marzec 19 2018
W dniu 16 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "ZSNM", podczas którego dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach naboru nr 1/2018 na przedsięwzięcie 3.2.1 "Nowe inicjatywy gospodarcze źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej".
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12 umowy ramowej, LGD podaje do publicznej wiadomości następujące dokumenty:
Lista operacji wybranych
Protokół z Posiedzenia Rady nr II/2018 (06.03.2018 r.)

Warsztat refleksyjny

· ewelina dnia luty 21 2018

Informujemy, iż w dniu 19 lutego 2018 r. w Hotelu Avangarda w Różanie odbył się I warsztat refleksyjny, będący elementem ewaluacji wewnętrznej on-going LGD. W warsztacie wzięli udział przedstawiciele Rady i Zarządu, a także członkowie Stowarzyszenia zaangażowani w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.
Warsztat został przygotowany i przeprowadzony przez biuro LGD.
Wypracowane podczas warsztatu wnioski i opinie zostaną wykorzystane do sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji LSR.Chętnych zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym na cele warsztatowe raportem rocznym z realizacji LSR.Zmiana przepisów w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

· ewelina dnia luty 21 2018
Informujemy, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311).
Niniejszą ustawą zmienia się między innymi ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
W ustawie dokonano zmian między innymi art. 43a i art. 57h. Istotna zmiana polega na zwiększeniu progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a ww. ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 zł do 30 000 euro.
Niniejsze przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 21 lutego 2018 r.

Zakończenie naboru 1/2018

· ewelina dnia luty 21 2018
W dniu 16 lutego br zakończyliśmy nabór 1/2018 na Przedsięwzięcie LSR 3.2.1 „Nowe inicjatywy gospodarcze źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej”. Do Biura LGD wpłynęło 11 wniosków, które w najbliższym czasie zostaną poddane ocenie przez Członków Rady. O dokonaniu oceny i wyboru operacji do finansowania poinformujemy na naszej stronie internetowej po posiedzeniu Rady.

Informacja o pracy Biura

· ewelina dnia luty 20 2018
Uprzejmie informujemy, iż dnia 20 lutego 2018 r. w godzinach 12.00 - 14.00 Biuro LGD będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy!

Informacja o pracy Biura

· ewelina dnia luty 19 2018
Uprzejmie informujemy, iż dnia 19 lutego 2018 r. w godzinach 9.30 - 15.30 Biuro LGD będzie nieczynne z powodu odbywającego się szkolenia dla członków Rady w zakresie oceny w ramach naboru nr 1/2018.
Za utrudnienia przepraszamy!

Informacja o pracy Biura

· ewelina dnia styczeń 24 2018
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 stycznia 2018 r. w godz. 9.00 - 15.30 Biuro LGD będzie nieczynne z powodu prowadzonego spotkania informacyjnego w ramach naboru nr 1/2018 na przedsięwzięcie 3.2.1.

Informacja o pracy Biura

· ewelina dnia styczeń 19 2018
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) Biuro LGD będzie nieczynne (odbiór dnia wolnego za 6 stycznia br.).
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

Ogłoszenie o naborze nr 1/2018

· ewelina dnia styczeń 18 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Nabór dotyczy przedsięwzięcia 3.2.1 "Nowe inicjatywy gospodarcze źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej" w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.


Ogłoszenie wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami znajduje się w zakładce 1/2018.