Gminy członkowskie

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Przetłumacz stronę


Autor skórki

Informacja o pracy Biura

· ewelina dnia luty 20 2018
Uprzejmie informujemy, iż dnia 20 lutego 2018 r. w godzinach 12.00 - 14.00 Biuro LGD będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy!

Informacja o pracy Biura

· ewelina dnia luty 19 2018
Uprzejmie informujemy, iż dnia 19 lutego 2018 r. w godzinach 9.30 - 15.30 Biuro LGD będzie nieczynne z powodu odbywającego się szkolenia dla członków Rady w zakresie oceny w ramach naboru nr 1/2018.
Za utrudnienia przepraszamy!

Informacja o pracy Biura

· ewelina dnia styczeń 24 2018
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 stycznia 2018 r. w godz. 9.00 - 15.30 Biuro LGD będzie nieczynne z powodu prowadzonego spotkania informacyjnego w ramach naboru nr 1/2018 na przedsięwzięcie 3.2.1.

Informacja o pracy Biura

· ewelina dnia styczeń 19 2018
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) Biuro LGD będzie nieczynne (odbiór dnia wolnego za 6 stycznia br.).
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

Ogłoszenie o naborze nr 1/2018

· ewelina dnia styczeń 18 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Nabór dotyczy przedsięwzięcia 3.2.1 "Nowe inicjatywy gospodarcze źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej" w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.


Ogłoszenie wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami znajduje się w zakładce 1/2018.


Posiedzenie Rady nr I/2018

· ewelina dnia styczeń 16 2018

W dniu 9 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "ZSNM", podczas którego dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach naboru nr 4/2017 na przedsięwzięcie 1.1.1 "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej atrakcyjny turystycznie i kulturowo".
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12 umowy ramowej, LGD podaje do publicznej wiadomości następujące dokumenty:
Lista operacji wybranych
Protokół z Posiedzenia Rady nr I/2018 (09.01.2018 r.)

Spotkanie informacyjne

· ewelina dnia styczeń 04 2018

Bez barier - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

· ewelina dnia grudzień 22 2017
Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Bez barier – aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Do projektu zapraszamy 72 osoby (43 Kobiety i 29 Mężczyzn). Projekt jest skierowany do osób
- zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia, w tym do: osób niepełnosprawne (min. 22 osoby, w tym 13 kobiet i 9 mężczyzn), osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy (min. 15 osób), osób korzystających z pomocy POPŻ 2014-2020 (min. 4 osoby);
- zamieszkujących w woj. mazowieckim, w gminach poniżej progu defaworyzacji okreśolnego w Mazowieckim barometrze ubóstwa (tabela z wykazem gmin w załączniku);
Projekt ma na celu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarach poniżej progu defaworyzacji poprzez objęcie kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem w ramach projektu, w okresie od 11.2017 r. do końca 08.2018 r. Uczestnicy projektu otrzymają: stypendium szkoleniowe i stażowe, zwroty kosztów dojazdu, catering w trakcie szkoleń, ubezpieczenie NNW podczas odbywania stażu, materiały szkoleniowe na zajęcia. Miejsce oraz harmonogram dostosowany będzie do Uczestników Projektu.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 504-388-005.

informacja na temat pracy Biura

· ewelina dnia grudzień 22 2017
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 22 grudnia 2017 r. (tj. piątek), Biuro LGD będzie czynne do godziny 14.00

Życzenia Świąteczne

· ewelina dnia grudzień 20 2017