Gminy członkowskie

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Przetłumacz stronę


Autor skórki

Bez barier - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

· ewelina dnia grudzień 22 2017
Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Bez barier – aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Do projektu zapraszamy 72 osoby (43 Kobiety i 29 Mężczyzn). Projekt jest skierowany do osób
- zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia, w tym do: osób niepełnosprawne (min. 22 osoby, w tym 13 kobiet i 9 mężczyzn), osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy (min. 15 osób), osób korzystających z pomocy POPŻ 2014-2020 (min. 4 osoby);
- zamieszkujących w woj. mazowieckim, w gminach poniżej progu defaworyzacji okreśolnego w Mazowieckim barometrze ubóstwa (tabela z wykazem gmin w załączniku);
Projekt ma na celu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarach poniżej progu defaworyzacji poprzez objęcie kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem w ramach projektu, w okresie od 11.2017 r. do końca 08.2018 r. Uczestnicy projektu otrzymają: stypendium szkoleniowe i stażowe, zwroty kosztów dojazdu, catering w trakcie szkoleń, ubezpieczenie NNW podczas odbywania stażu, materiały szkoleniowe na zajęcia. Miejsce oraz harmonogram dostosowany będzie do Uczestników Projektu.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 504-388-005.

informacja na temat pracy Biura

· ewelina dnia grudzień 22 2017
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 22 grudnia 2017 r. (tj. piątek), Biuro LGD będzie czynne do godziny 14.00

Życzenia Świąteczne

· ewelina dnia grudzień 20 2017


Informacja o pracy Biura

· ewelina dnia listopad 23 2017
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 24 listopada 2017 r. (tj. piątek), Biuro LGD będzie nieczynne, w związku z przypadającym na dzień 11 listopada 2017 r. (tj. sobota) dniem wolnym od pracy.

Ogłoszenie o naborze nr 4/2017

· ewelina dnia listopad 13 2017
Stowarzyszenie LGD "ZSNM" informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nabór dotyczy przedsięwzięcia 1.1.1 "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej atrakcyjny turystycznie i kulturowo" w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.

Ogłoszenie wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami znajduje się w zakładce NABORY.

Nowe formularze wniosków

· ewelina dnia listopad 03 2017
Stowarzyszenie LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej” informuje, iż od dnia 16 października 2017 r. obowiązują nowe dokumenty aplikacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - wersja 3z.


Dokumenty dostępne na niżej wymienionych stronach oraz w zakładce "NABORY"

  • http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

  • http://mazowieckie.ksow.pl/prow-2014-2020/m19-wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazane-operacji-w-ramach-lsr/i-operacje-w-ramach-poddzialania-192-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.htmlPraca biura w dn. 31.10.2017 r.

· ewelina dnia październik 31 2017
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.10.2017 r. (wtorek) Biuro Stowarzyszenia LGD będzie czynne w godzinach 7.30 - 14.00.
Za utrudnienia przepraszamy!

Spotkanie informacyjne

· ewelina dnia październik 23 2017
Szanowni Państwo, prosimy o kontakt z Biurem LGD "ZSNM" osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów, podczas spotkania ze specjalistą ds. funduszy europejskich, które możemy dla Państwa zorganizować we współpracy z
Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ostrołęce w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego .
Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy unijnych.Posiedzenie Rady nr VI/2017

· ewelina dnia październik 10 2017
W dniu 3 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "ZSNM", podczas którego dokonano ponownej oceny wniosku celem rozpatrzenia protestu, który wpłynął dnia 2 sierpnia br., w ramach naboru nr 2/2017 na przedsięwzięcie 3.1.1 "Przedsiębiorczość mieszkańców źródłem rozwoju gospodarczego obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej".
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12 umowy ramowej, LGD podaje do publicznej wiadomości:
Protokół z Posiedzenia Rady nr VI/2017 (03.10.2017 r.)
Lista wybranych (zaktualizowana)

Otwarty Turniej Piłki Nożnej w Czerwonce

· ewelina dnia wrzesień 15 2017
24 września na boisku przy Szkole Podstawowej w Czerwonce odbył się Otwarty Turniej Piłki Nożnej. Otwarty Turniej Piłki Nożnej w Czerwonce został dofinansowany kwotą 5.000,00 zł przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ze środków finansowych zarezerwowanych w budżecie województwa na udzielenie organizacjom pozarządowych dotacji celowych w trybie pozakonkursowym tzw. "małej dotacji"; w obszarze"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej". Organizatorami zawodów byli Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania"Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej", Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury w Czerwonce oraz Urząd Gminy w Czerwonce.