Gminy członkowskie

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Przetłumacz stronę


Autor skórki

PROW 2014-2020


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie


Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19. 4 'Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji',
działanie 19 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER'
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obowiązek informacyjny RODO

· ewelina dnia maj 25 2018
Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) i z tego powodu, zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej" z siedzibą w Czerwonce Włościańskiej 38, 06-232 Czerwonka, zwana dalej LGD.
LGD prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, b, c, f rozporządzenia RODO.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.
Dane osobowe będą przechowywane jak wynika z przepisów o archiwizacji, natomiast dane osobowe, zebrane w ramach PROW 2014-2020 do 31.12.2028 roku.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
Posiada Pani/Pan prawo żądania od LGD dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do przenoszenia danych,
Na podstawie art. 21 ust.1 Rozporządzenia (EU) 2016/679 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Informacja na temat pracy Biura

· ewelina dnia kwiecień 19 2019
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 kwietnia 2019 r. Biuro Stowarzyszenia LGD będzie czynne do godziny 12:00.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Posiedzenie Rady w dniu 4 kwietnia 2019 r.

· ewelina dnia kwiecień 10 2019
W dniu 4 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "ZSNM", podczas którego dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach naboru nr 1/2019 na przedsięwzięcie 2.1.1 "Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców obszaru Zielonego Szlaku Niziny Mazowieckiej".
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 12 umowy ramowej, LGD podaje do publicznej wiadomości następujące dokumenty:
Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze, LSR i PROW 2014-2020
Lista operacji wybranych
Protokół z Posiedzenia Rady nr IV/2019 (0.04.2019 r.)

Informacja na temat godzin pracy Biura

· ewelina dnia luty 22 2019
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 lutego 2019 r. Biuro Stowarzyszenia LGD będzie czynne do godziny 14:00.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Informacja na temat godzin pracy Biura

· ewelina dnia luty 12 2019
Szanowni Państwo, z uwagi na dzisiejsze spotkanie informacyjne uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 lutego 2019 r. Biuro Stowarzyszenia LGD będzie czynne do godziny 10:00.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Ogłoszenie o naborze 1/2019

· ewelina dnia luty 11 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Nabór dotyczy przedsięwzięcia 2.1.1 "Miejsca i wydarzenia sprzyjające aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej" w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.


Ogłoszenie wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami znajduje się w zakładce Nabory 1/2019.


Spotkanie informacyjne

· ewelina dnia styczeń 31 2019
Uwaga!!!Zmiana miejsca !Spotkanie odbędzie się w budynku GOK w Czerwonce.Informacja na temat godzin pracy Biura

· ewelina dnia styczeń 17 2019
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 stycznia 2019 r. Biuro Stowarzyszenia LGD będzie czynne do godziny 14:30.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Informacja na temat godzin pracy Biura

· ewelina dnia styczeń 11 2019
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11 stycznia 2019 r. Biuro Stowarzyszenia LGD będzie czynne do godziny 11:00.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Informacja nt.godzin pracy Biura LGD

· ewelina dnia styczeń 08 2019
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 stycznia 2019 r. Biuro Stowarzyszenia LGD będzie czynne od godziny 10:30.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.